Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

PPT - tenesta

Denne artikkelen er over 7 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

PPT (Pedagogisk Psykologisk teneste) er eit frivillig og gratis interkommunalt samarbeid mellom Bygland, Valle og Bykle kommunar.  Tilbodet er retta mot born, unge, foreldre og vaksne samt pedagogisk personale i bornehagar og skuler.  Valle kommune er vertskommune.

Saman med andre skal PPT-tenesta gjennom system- og individeretta arbeid bidra til at born, ung og vaksne med særskilde behov får gode og likeverdige opplærings- og utveklingsmuligheiter.  Dersom du treng hjelp frå PPT-tenesta, kan du ta kontakt med barnehage/skule eller henvende deg direkte til vårt kontor.

Kontaktinformasjon:
 PPT for Setesdal
 Postadresse:P.b. 4, 4747 Valle
 Besøksadresse i Valle: Kjellebergsvegen 8 (under Valle radio)
 Besøksadresse utekontor: Byglandsfjord skule

Leiar
 Øyvind Kjetsaa
 Mobil: 945 29 061
 Epost: oyvind.kjetsaa@valle.kommune.no

PP-rådgjevar
 Gro Elisabeth Herum
 Mobil: 945 04 437
 Epost: gro.herum@valle.kommune.no

Merkantil
 Evelyn Kleggetveit
 Mobil: 990 43 031
 Epost: evelyn.kleggetveit@valle.kommune.no
 Tilsett i 20% og er på kontoret i Valle på tysdagar

 

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Einingar
  • Dokument
  • Lenker
Vårtegn frå Reidun TB_cr

Kontakt

Postadresse:
Postboks 4, 4747 Valle
Besøksadresse:
Setesdalstunet, Valle

 

 

 

Sist oppdatert 10. mars 2015