Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline11. juni kl. 14:11

Vaksinasjon mot Covid-19 i Bykle

Les mer clear
Vårtegn frå Reidun TB_cr

PPT - tenesta

PPT (Pedagogisk Psykologisk teneste) er eit frivillig og gratis interkommunalt samarbeid mellom Bygland, Valle og Bykle kommunar.  Tilbodet er retta mot born, unge, foreldre og vaksne samt pedagogisk personale i bornehagar og skuler.  Valle kommune er vertskommune.

Saman med andre skal PPT-tenesta gjennom system- og individeretta arbeid bidra til at born, ung og vaksne med særskilde behov får gode og likeverdige opplærings- og utveklingsmuligheiter.  Dersom du treng hjelp frå PPT-tenesta, kan du ta kontakt med barnehage/skule eller henvende deg direkte til vårt kontor.

Kontaktinformasjon:
 PPT for Setesdal
 Postadresse:P.b. 4, 4747 Valle
 Besøksadresse i Valle: Kjellebergsvegen 8 (under Valle radio)
 Besøksadresse utekontor: Byglandsfjord skule

Leiar
 Øyvind Kjetsaa
 Mobil: 945 29 061
 Epost: oyvind.kjetsaa@valle.kommune.no

PP-rådgjevar
 Gro Elisabeth Herum
 Mobil: 945 04 437
 Epost: gro.herum@valle.kommune.no

Merkantil
 Evelyn Kleggetveit
 Mobil: 990 43 031
 Epost: evelyn.kleggetveit@valle.kommune.no
 Tilsett i 20% og er på kontoret i Valle på tysdagar

 

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 4, 4747 Valle
Besøksadresse:
Setesdalstunet, Valle

 

 

 

Tjenestebeskrivelser

Publisert | Oppdatert 10. mars 2015