Avslutningsseminaret for stategisk næringsplan var på Hovden Fjellstoge 18. november

Agenda for dagen

Referat frå dagen og presentasjonane ligg nedst.