Agenda for dagen

Referat frå dagen og presentasjonane ligg nedst.