• Du må avtale tid med den du vil møte på førehand 
  • Om du har luftveissymptomar kan du ikkje møte på rådhuset, men ta kontakt på telefon eller via et avtala fjernmøte.
  • Du må halde deg til dei generelle smittevernsomsyna og avstandsreglane.
     

Heile smittevernrettleiaren for rådhuset er vedlagd under