Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga
Om maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller huslyden, skal du ha redusert pris. Det vart innført 1. mai 2015.
Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.  

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer
Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart som bur i huslydar med låg inntekt, rett til å få 20 timar 
gratis opphaldstid i barnehage per veke. Den ordninga gjeld for familiar eller huslydar som har ei samla inntekt på mindre enn 533 500 kroner.
 
Fleire opplysningar om moderasjon og gratis kjernetid finn du på Udir si heimeside.
 
Søknadsskjema for dette finn du her

Tjenestebeskrivelser