Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga
Om maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til familien eller huslyden, skal du ha redusert pris. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.
 
Søknadsskjema for dette finn du her