Dei tilsette i Helsetenesta i Bykle og Valle skal på obligatorisk kurs 30/1 -19. Vi held ope/stengt halve dagen:

  • Hovden Helsehus stengt  kl. 08.00 – 13.00. Valle legekontor held ope i dette tidsrommet.
  • Hovden Helsehus ope kl. 13.00-15.00. Valle legekontor er stengt i dette tidsrommet.

 

Valle legekontor: 37 93 75 40

Hovden Helsehus: 37 93 86 80

 

Legevakt: 116 117

Nødnummer: 113