Pressemeldinga frå regjeringa med tiltak og retningsliner

  • Nasjonale tiltak. Regjeringa strammer inn på kor mange som kan vere samla og foreslår å styrke kommunane når det gjelder kontroll med etterlevelinga av reglane for arrangementer, serveringsstader og arbeidstakare
  • Karantenereglar. Regjeringa strammer inn dagens reglar for arbeidsinnvandring
  • Regjeringa forsterkar rundskriv med forslag til fleire lokale tiltak som kommuner med høg smitte bør vurdera å setja i verk.

Alle tiltaka vil vare fram til tidleg i desember.

"Situasjonen er alvorlig. Det er en kraftig økning av personer som tester positivt, men vi kan slå ned smitten, hvis vi alle følger smitteverntiltakene som vi nå innfører, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet."