Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. august kl. 09:36

Informasjon om Covid-19

Les mer clear

Renovasjon

Det er kommunen som tømmer hushaldsavfall frå der du bur. Som eigar av ein eigedom betaler du kommunen eit renovasjonsgebyr.

Generelt om tjenesten

Tema

- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Tenesteomtale

Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
 
Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

Målgruppe

Private hushald.

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Kommunale avgifter, priser og tilskott for 2017

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Søknad om fritak eller nedsett avgift Etter vedtektene er det " ....bustader som på grunn av sin tekniske stand ikkje er egna til buføremål kan søke om å få fullt fritak frå renovasjonsordninga. Vidare er det slik at bustader som ikkje er i bruk kan søke om å få nedsatt renovasjonsavgifta til renovasjonsavgift som fritidsbustad/hytte

Søknaden sendes til

Bygg og eigedomsavdelingen, adressa finn du under.

Saksbehandling

Klagemulighet

Vedatket kan påklagast etter reglar for enkeltvedtak. Det vil seie at det er 3 vekers klagefrsist. Klage sendast den som har gjort vedtak.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Svend Åge Petersen
Tittel:Leiar Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
Telefon:37930040
Epost:sap@smg-iks.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33
Gyldig fra
2013-12-05