Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rett til gratis opplæring i grunnskule

All offentleg opplæring i grunnskulen er gratis.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Dersom skulen krev at elevane eller føresette dekkjer utgifter i samband med opplæringa, kan du klage til skulen. Det gjeld til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar. Dersom skulen ikkje endrar vedtaket eller praksisen sin, kan du vende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med verksemda i grunnskulen.

Målgruppe


Kriterium/vilkår


Pris for tenesta


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Samarbeidspartnarar


aaa

Lover og retningslinjer

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringslova § 2-15.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Leif Kvinlog
Tittel:Rådgjevar skule og kultur
Telefon:37938613
Mobil:90984833
Epost:leif.kvinlog@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33