Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samlivskurs

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Parkurs

Tenesteomtale

Par som er foreldre for første gong og som har lyst til å gå på samlivskurs, kan ta kontakt med helsestasjonen. Kurset Godt samliv skal gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i ein periode med store forandringar i kvardagen og i parforholdet. Kurset går over ein dag eller to kveldar.

  • Del erfaringar med andre i same situasjon
  • Lær kommunikasjonsteknikkar og metodar for konflikthandtering
  • Få inspirasjon og tips til eit godt samliv

Pris for tenesta

Samlivskurset er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Barne-, ungdoms- og familieetaten

aaa

Lover og retningslinjer

Kurset er ikkje lovpålagt, men regjeringa har gjennom økonomisk støtte ønskt å satse på dette arbeidet for å betre oppvekstvilkåra for barn og unge generelt.

___
___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsetenesta i Bykle og Valle
Telefon:37938500
Telefaks:37938501
Epost:frode.verpe@bykle.kommune.no
Postadresse:4754 Bykle

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33