Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline23. januar kl. 14:46

Har du vore i ein av dei kommunane som er ramma av dei strenge nasjonale tiltaka?

Les mer clear
error_outline17. desember kl. 12:31

Informasjon, råd og reglar for Koronapandemien (Covid-19)

Les mer clear

Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre

Har du barn i fosterheim eller på institusjon, har du rett til samvær med mindre noko anna er vedteke ved lov.

Generelt om tjenesten

Tema

- Setesdal Barnevern

Tenesteomtale

Når born er i fosterheim eller på institusjon, har born og foreldre rett til samvære med kvarandre dersom ikkje anna er bestemt. Sjølv om foreldra ikkje maktar å ha omsorga, kan det vere verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldra òg skal ha rett til samvære.

Målgruppe

Foreldre og i meir spesielle situasjonar òg besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

Pris for tenesta


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Alt om barnevernet (fra Buf-direktoratet)

Samarbeidspartnarar


aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstenesta utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statleg, avgjer saka. Fylkesnemnda er eit domstolsliknande organ og blir leia av ein jurist. Nemnda er elles samansett av sakkunnige og lekfolk.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Setesdal Barnevern
Telefon:37937500
Epost:hedda.helene.schaanning@valle.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4747 Valle
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33