Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
setesdalbarnevern_cr

Setesdal barnevern

Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland.  Valle kommune er vertskommune.Leiar for Setesdal barnevern er Kari Nomeland Strømsøe.

Alle som er bekymra for eit barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntenesta. Offentlege myndigheiter og helsepersonell har meldeplikt om alvorleg omsorgssvikt.

Frå 1.1.2017 har Setesdal barnevern knytt seg til Barnevernvakten i Kristiansand.  Bakgrunnen for dette er å kunne betre beredskapen utanom kontortid. Barnevernvaktene er barnevernet si akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i krise som treng hjelp raskt.

Vakttelefon: 38 07 54 00 eller 116 111 (nasjonal alarmtelefon).  
Alarmtelefonen for barn og unge er open kvardagar frå 1500 til 0800. I helgane heile døgnet. Sjå:  www.116111.no/

 

Kontaktinformasjon til Setesdal barnevern i påska:

Måndag 6 april, 08.00-15.30 – Hedda Schaanning – telefon 90134195

Tysdag 7. april, 08.00 – 15.30 – Cornelia Langfeldt – telefon 90666906

Onsdag 8.april, 08.00 – 15.30 – Nora Mauseth – telefon  90546307

 

For akutte henvendingar på kveld/natt/heilagdagar, ring barnevernsvakta på telefon 38075400.

Alarmtelefonen for barn og unge har nummer 116111. Dei tek imot alle henvendingar frå barn og unge om spørsmål, bekymringar eller det de har på hjertet.

E-post: barnevernvakta@kristiansand.kommune.no
Faksnummer:38 07 54 03
Opningstider Kristiansand: 
Måndag til torsdag 08:00 - 24:00.
Fredag 08:00 - 24:00 + bakvakt.
Laurdag 17:00 - 02:00 + bakvakt.
Sundag 17:00 - 24:00
Besøksadresse:Tollbodgaten 45, 4610 Kristiansand
 
Sjå forøvrig veiledning og skjema for melding om bekymring nederst på sida.

Kontaktinformasjon

Leiar:
Kari Nomeland Strømsøe
Postadresse:
Postboks 4, 4747 Valle
Besøksadresse:
Helsehuset, Valle
T/M dagtid:
37 93 75 00/48 22 76 43
Telefon kveld/helg:
116 111
(Alarmtelefon for barn og unge)
kari.nomeland@valle.kommune.no

Publisert | Oppdatert 03. april 2020