Setesdal Brannvesen IKS er lokalisert med hovedkontor i Evje og Hornnes kommune. Brannvesenet yter brann og feiertjenester for kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Ansvarsområdet strekker seg over ca. 220 km mellom ytterpunktene. Brannvesenet har 5 heltidsstillinger lokalisert på Evje og ca. 80 deltidsstillinger fordelt på 8 brannstasjoner. Evje og Hornnes kommune et attraktivt sted å bo. Her er det gode skoler for alle alderstrinn med videregående tilbud og god barnehagedekning. Evje og Hornnes er regionsenter for de indre bygder på Agder. Kommunen har et rikt idretts- og kulturliv. 

Stillingene er underlagt forebyggende avdeling. Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester.
Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.
Hovedarbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger, feiing av røykkanaler med ildsteder og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde. Det må påregnes noe reisevirksomhet i perioder. 

Krav til stillingen som feiersvenn

Fagbrev som feiersvenn evt. annet relevant fagbrev.
Gode samarbeidsevner.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Evnen til å jobbe selvstendig.
Personlige egenskaper innen teamarbeid.
Kunnskaper innen data (brannvesenet bruker Komtek)
Førerkort klasse B.
God helse og fysikk.

Krav til stillingen som lærling

Det er ønskelig at vedkommende har gjennomført videregående VK 1 og 2
Gode samarbeidsevner.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Evnen til å jobbe selvstendig.
Personlige egenskaper innen teamarbeid.
Kunnskaper innen data.
Førerkort klasse B.
God helse og fysikk.

Ønskelig for begge stillingene

Kompetanse innen Komtek forvaltning.
Førerkort klasse BE
Brannvesenet ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Brannvesenet er medlem av KLP. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår, lønn etter avtale
 
Søkere uten avlagt svenneprøve i feierfaget forplikter seg til å gjennomføre og bestå svenneprøven innen 5 år etter ansettelse.
 
Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

Søknadsfrist

Søknad med CV sendes innen 28. februar 2018 til følgende adresse:
 
Setesdal Brannvesen IKS
Verksvegen 38
4735 Evje

Spørsmål om stillingen rettes til

Egil Kvitne
Leder forebyggende
Telefon 37 93 32 46 eller mobil 909 909 87