Brannvesenet i Bykle kommune er ein del av Setesdal Brannvesen IKS. Brannvesenet er organisert som eit deltidskorps med 18 mannskaper. Brannvesenet rykker ut til brannar, ulykker og akutt forureining.

Henvendelser rettar du til brannsjefen som held til på Verksmoen på Evje. Forutan dette utfører også brannvesenet brannforebyggjande arbeid. Dette består i hovedsak av å inspisere brannsikring i større bygningar, sakshandsame nybygg med omsyn til brann, samt drive med informasjon.

Her er kontaktinfo og anna nyttig informasjon om det interkommunale selskapet som held til på Evje.