Setesdal IKT er eit interkommunalt selskap innan IKT for kommunane Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle og Iveland.

Bykle er vertskommune for selskapet. 

 

Logo Setesdal IKT_100x33.png