Ved å gå på nettsiden www.smg-iks.no kan du enkelt sjekke tømmedatoene for din adresse og bestille gratis sms-varsling slik at du får en sms kvelden før avfallet blir hentet. Nettsiden vil inneholde nyttig informasjon for kunder og abonnenter, og viktige driftsmeldinger som forsinkelser i innhenting og lignende vil også bli lagt ut der.
I tillegg lanseres appen «Min Renovasjon», som inneholder tømmekalender og mulighet for å bestille varsel. Du kan også få varsel på flere adresser, noe som er nyttig om du pleier å hjelpe andre med å sette frem dunker.
Det blir nå slutt på å sende tømmekalenderen i posten til alle husstander. Men de som fremdeles ønsker å få tømmekalenderen på papir kan bare ta kontakt med Setesdal Miljø og Gjenvinning på telefon 901 94 724 så sender de et eksemplar i posten.