Setesdalsmuseet IKS har sidan 2005 vore eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland, samt Aust-Agder fylkeskommune.

Driftsselskapet er eit konsolidert museum, og har ansvar for forvalting av samlingane og drift av anlegga etter avtale med eigarane.

Museet har til saman 17 anlegg, med 67 antikvariske bygningar - og 2 administrasjons-/utstillingsbygg av nyare dato.

Her er kontaktinfo og nyttige opplysningar om drifta, faste utstillingar, opningstider mm.