Her finn du eDialog for Bykle kommune. 

NB: For å bruke denne tenesta, må du først autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaet: eDialog - sikker innlevering av dokumentasjon til Bykle kommune:

  • Vel om du er privatperson/innbyggar (fødselsnr.) eller om du representerer ei verksemd (org.nr).
  • Obligatoriske felt er merka med *
  • Gi ei god skildring av forsendelsen din. Kommentarfeltet blir lagt inn som eit eige vedlegg til forsendelsen din.
  • Er kommunen sitt saksnummer kjent, ver grei å skriv dette i feltet «tittel» saman med tittel på innsending. Eks.: «2016/283 – Søknad om ferdigattest».
  • Hugs å laste opp relevante vedlegg. NB: godkjende filformat er kun pdf.
  • Klikk på «Send forsendelse». Du vil få ei kvittering på epost

Forsendelse av dokument som ikkje er offentlege:

Tenesta eDialog er godt egna til å sende inn dokument som ikkje er offentlege. Kanalen er kryptert og avsendar autentisert. Filene kjem rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem der dei blir fordelt til sakshandsamar.

 

Du kan framleis bruke epost for enkle spørsmål som ikkje skal journalførast i kommunen sitt sak/arkivsystem. Se lenka under.