www.bykle.kommune.no

Som eigar eller bustadbyggjar, vil du ha behov for å kjenne til ei rekke kommunale tenester.

Anders Martinsen fotografer

Anders Martinsen fotografer

Skal du søke om løyve til tiltak / byggesak?

Vi opplev at ein del er i tvil om kva skjema og vedlegg som trengst når dei skal søke om tiltak / byggeløyve. No er det laga nasjonale sjekklister for å gjere byggesakshandsaminga meir lik og gi meir komplette søknadar. Sjekklistene er til hjelp i kommunen si handsaming, men den som skal sende søknad kan og bruke den nye versjonen av sjekklistene for å få ei oversikt over kva regelverk som gjeld for dei ulike byggesøknadar. Lenke til sjekklistene finn du her: https://ftb-checklist.dibk.no/

Informasjon om digitalisering av sjekklistene finn du her

Publisert