Visma Flyt Skole sin foreldre app- Min skole

Frå skulestart hausten 2022 skal skulane i Bykle ta i bruk Visma Flyt Skole sin foreldre- app "Min skole" som kommunikasjonskanal mellom heim og skule. Alle meldingar som sendast til skulen og føresette via føresett appèn "Min skole" vert loggført på eleven si meldingsfane i Visma Flyt Skole. (APP på telefon)

I Min skole app kan du gjere:

 • Sende/lese meldinger
 • Registrere fråver
 • Sjå SFO tilstedeværelse
 • Timeplanvisning
 • Se og svare på samtykker
 • Karakterer
 • Digitale spørreskjema

Appen kan du laste ned frå denne lenka.

Foresattportal Visma Flyt Skole

Som foreldre/føresett kan du logge inn på foreldreportalen Visma Flyt Skole med ID porten på pc. Krav til pålogging med ID porten er ved først gongs innlogging.

I Foresattportalen kan du blandt anna:

 • Søkje/endre/seie opp SFO
 • Søkje om permisjon
 • Søkje om redusert betaling
 • Finne kontaktinformasjon til skulen
 • Få digitale spørreskjema
 • Endre varslingsinnstillinger
 • Infokort om føresett

Logge inn på foresattportalen her 

Ingen skal sende senstitiv informasjon (detaljar om sjukdom eller mistrivsel, andre elever) i føresett appèn, ei heller på SMS eller i e-post til skulen.