Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
scooterbilde

Skuterløyve - tid for fornying av løyve

Merk at dei fleste løyva går ut ved nyttår

Vi minnar om at dei fleste skuterløyva går ut ved nyttår. Du må difor søke på nytt dersom du vil fornye det. Søknadsskjema ligg på heimesida. Det er ikkje nokon bestemt søknadsfrist, men vi vil arbeid med dei etterkvart og så raskt vi rekk. Dei fleste vil venteleg få svar i løpet av januar. Dersom du ikkje har fått nytt løyve og har behov for å køyre, må du ta kontakt i god tid føre.  Merk at vi i houvdsak har jolestengt på avdelinga. Dersom du søkjer om ervervsløyve, må desse handsamast politisk. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Søknadsskjema til motorferdsel i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde

Søknadsskjema til motorferdsel i utmark i Bykle kommune - (Skuterløyve m.m)

Publisert | Oppdatert 02. desember 2019