www.bykle.kommune.no

smg

SMG - Gjenvinningsstasjonane opnar att for levering av avfall frå private

For å unngå smittespreiing og for at flest mogleg skal få levert avfallet sitt gjer dei merksam på følgjande:

  • Følg Folkehelseinstituttet sine retningsliner for å unngå smittespreiing
  • Bare 3 kunder kan levere avfall samtidig –  ved kø, bli sittande i bilane
  • Sorter avfallet i dei forskjellige fraksjonane  heime – for å vere rask ved leveringa og unngå kødanning
  • Restavfall i sekk skal leverast i gjennomsiktige sekkar

Opningstider

  • Tykkås Gjenviningsstasjon torsdagar kl. 12.30 – 18.30
  • Rysstadmo Gjenvinningsstasjon tirsdagar kl. 12.00 – 18.00
  • Nesmoen Gjenvinningsstasjon 2. onsdag i månaden kl. 14.00 – 18.00
  • Skaiå Gjenvinningsstasjon siste tiysdag i månaden kl. 16.00 – 19.00
  • Syrtveit Avfallsanlegg tyrsdagar kl. 08.00 – 14.30, torsdagar kl. 08.00 – 19.00

Alle gjenvinningsstasjonane vil inntil vidare vere stengde på laurdagar.

 

 

https://www.smg-iks.no/levering-av-avfall-fra-private.6299638-433447.html

Publisert | Oppdatert 31. mars 2020