Smittetilfellet som nemnast er folkeregistrert i Bykle, men oppheld seg ikkje her. På grunn av smitteutbrota langs kysten er nokre i kommunen i ventekarantene og nærkontaktkarantene, men det er førebels ingen som har testa positivt.

Smittevernoverlegen oppmodar folk til å ha lav terskel for å teste seg ved symptomar.