Status smittesituasjonen for veke 11

Det vart registrert 16 smitta i kommunen i veke 11

Status smittesituasjonen for veke 10

Det vart registrert 13 smitta i kommunen i veke 10

Status smittesituasjonen for veke 9

Det vart registrert 32 smitta i kommunen i veke 9

Status smittesituasjonen for veke 7

Det vart 40 registrerte smitta i Bykle i veke 7

Status smittesituasjonen for veke 6

Det vart 22 nye registrert smitta i Bykle i veke 6. + 8 som har registrert seg hjå oss, men som ikkje har fast adresse her

Status smittesituasjonen for veke 5

Bykle har 23 smitta i veke 5. + 3 som har registrert seg hjå oss, 2 av dei arbeider i bedrift på Hovden, men ingen har fast bustadsadresse her.

Status på smittesituasjonen pr. 25.01.22

Oppdatering onsdag kveld: I går vart det registrert 10 positive tester. Dei smitta er i isolasjon. 

Status på smittesituasjonen pr. 14.01.22

Det er 3 familiar i isolasjon i Bykle per idag. Det er ukjend kor mange turistar som eventuelt sitter i isolasjon/karantene på hyttane.

Vi har ingen ukjende smitteveiar per idag og god kontroll.

Status på smittesituasjonen pr. 10.01.22

Oppdatering måndag kveld: I går og i dag har vi fått inn tre positive hurtigtester i Bykle som ikkje har sammanheng med kvarandre. Alle tre har smittevei utanfor kommunen. Vi venter på PCR svar, men vi forventar det er omikron i minst eit av tilfella.
 

Status på smittesituasjonen pr. 30.12.21

I dag er det meldt om fire nye positive tilfeller i Bykle. Dette er turistar. To av dei er bekrefta omikron. To er ikkje bekrefta type ennå. Alle er isolerte.

 

Status på smittesituasjonen pr. 28.12.21

Det har vore tre nye positive tilfelle fram til 28.12. som henger saman med utbrotet på Fjellgardane skule før Jol. Familiane har vore i karantene så dette var ikkje uventa.  

 

Status på smittesituasjonen pr. 27.12.21

Det er totalt 7 nye smitta i Bykle siden sist oppdatering 19.12.21. Dei smitta er sett i isolasjon og har fått råd og rettleiing av smittesporingsteamet. Førebels er det ingen som har påvist smitte med omikron.