Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
imagesTL6O2F8H

Statusrapport - utgreiing av mogleg ny kommunestruktur.

Oxford Research er no godt i gong med utgreiing av eventuell ny kommunestruktur i Setesdal, og her er ein førebels statusrapport frå prosjektleiar Aase Marthe J. Horrigmo:

"Sammenslåing eller utvidet interkommunalt samarbeid?

I oppdraget skal vi utrede flere mulige situasjoner etter en kommunereform. I det første scenarioet skjer det ingen endring med kommunestrukturen. Grensene forblir slik de er i dag, men kommunene utvider det interkommunale samarbeidet. Kommunene kan i dette scenarioet også kjøpe inn tjenester fra andre dersom det er behov for det.

Det scenarioet som vil ha størst betydning fro kommunegrensene i Setesdal, er en sammenslåing av alle de fire Setesdalskommunene, fra Evje og Hornnes i sør, til Bykle i nord. Utredningen skal også se på to andre alternativer, nemlig en modell med to nye kommuner. Bykle og Valle vil da gå sammen og det samme vil Bygland og Evje og Hornnes. En siste modell innebærer at Evje og Hornnes opprettholder sin kommunestatus, mens de tre andre kommunene slår seg sammen.

Status i oppdraget

Vi gjennomførte et oppstartsmøte med representanter fra Setesdal regionråd, Oxford Research og BDO den 9. mars.  Det første steget har vært å kartlegge de interkommunale samarbeidene i regionen. I tillegg har vi laget en oversikt over hva slags informasjon vi trenger fra kommunene. Vi er også i gang med å avtale intervjuer med representanter for de fire kommunene.  Den neste milepælen i prosjektet er 8. april. Da blir det dialogmøte og utvidet oppstartsmøte med blant annet rådmennene i kommunene, ledere av interkommunale samarbeid, og tillitsvalgte, KS-rådgiver og andre.

Den 13. april vi vi gjennomføre intervjuer på Refsnes hotell. Den 21.april vil det bli felles formannskap som underveis-dialog mellom kommunene og utredningsansvarlige."

 

Her er dei som jobbar med utgreiing av ny kommunestruktur i Setesdal:

 

Aase Marthe J. Horrigmo er leiar for utredningsprosjektet. Ho jobbar i Oxford Research, bur i Kristiansand, men kjem opprinneleg frå Vennesla. Horrigmo har bakgrunn som kommuneforskar og ho har også arbeida med prosjekter om interkommunalt samarbeid, mellom anna i Listerregionen.  Ho har med seg Jon P. Knudsen og Susan T. Furrebø på laget, i tillegg til samarbeidspartnerne i BDO.

 

Sven-Erik Antonsen er assisterande prosjektleiar. Han representerer det internasjonale selskapet BDO og er utdanna kommunalkandidat. Antonsen har tidligare jobba i Oslo kommune. Den siste tida har han arbeidet med utredninger av kommunestruktur i Salten, Vesterålen og Sunnmøre.  Fra BDO har Antonsen med seg Øistein Harsem.

Kontaktinformasjon

Bykle kommune
T: 37938500
postmottak@bykle.kommune.no

imagesTL6O2F8H
Publisert | Oppdatert 08. april 2015