Vedtaket gjelder følgjande verksemder i offentleg og privat regi utanfor spesialisthelsetenesta, med mindre virksemda kan ivareta helsemyndigheitane sine pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorar
c) Optikarar
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Verksemder som utfører alternativ behandling
i) Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tjnester som ikkje blir ansett som nødvendig helsehjelp der tenesta involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitørar, tannpleiarar mv.

Heile vedtaket kan lesast på Helsedirektoratets nettsider.