Kombinasjon av at mange folk blir samla, både fastbuande og tilreisande, og kontaktflata dei representerer er eit moment i vurderinga av stenginga som no blir sett i verk. Dette, i kombinasjon av vann/damp, og fare for dråpesmitte, ligg til grunn for at ein vurderer det naudsynt å stenge anlegget. Stenginga er sett i verk frå i dag og vil førebels gjelde fram til 21.mars. Ev. forlenging vil bli vurdert mot slutten av neste veke.