Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

STIPEND 1. HALVÅR SKULEÅRET 18/19

Ungdom og vaksne frå Bykle som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend.
Ungdom under 18 år må vere registrerte i Bykle kommune.
Vaksne over 18 år må dokumentere samanhengande butid dei 5 siste åra og vere registrerte i Bykle kommune.
Lærlingar med 2 års lærekontrakt får utbetalt stipend første året av kontraktstida.
Desse har utvida søknadsfrist dersom det ikkje er teikna lærekontrakt innan 1. okt.
Søknadsskjema finn du her: kommunalt utdanningsstipend
Fyll ut og send elektronisk.
Søknadsfrist: 1. okt.

Publisert