Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

STIPEND 1. HALVÅR SKULEÅRET 19/20

Ungdom og vaksne frå Bykle som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om stipend. 

Ungdom under 18 år må vere registrerte i Bykle kommune. 

Vaksne over 18 år må dokumentere samanhengande butid dei 5 siste åra og vere registrerte i Bykle kommune. 

Lærlingar med 2 års lærekontrakt får utbetalt stipend første året av kontraktstida. 

Desse har utvida søknadsfrist dersom det ikkje er teikna lærekontrakt innan 1. okt. 

 

Søknadsskjema finn du på Bykle kommune sine nettsider: kommunalt utdanningsstipend 

Fyll ut og send elektronisk. 

 

Søknadsfrist: 1. okt

Publisert