Formålet med seminaret er diskusjon av foreslåtte tiltak, og måla for den strategiske næringsplanen. Det er framleis ope for nye innspel.


Agenda

08.00-09.00  

 • Frukost for dei som ynskjer  

09.00-10.15 - Del 1  

 • Velkommen  

 • Varme og kalde senger v/Anne S. Lislevand 

 • Presentasjon Næringsattraktivitet v/Ole Bruun  

 • Diskusjon rundt tiltaka  

 10.15-10.30 - Pause  

 10.30- 12.30 - Del 2  

 • Presentasjon Bostedsattraktivitet v/Camilla Nygård  

 • Diskusjon rundt tiltaka 

 • Inspirasjonsforedrag v/Else Haugland - Dølen Hotell 

 • Presentasjon Besøksattraktivitet v/Ann Torill Briksdal 

 • Diskusjon rundt tiltaka 

 • Oppsummering, informasjon om videre prosess og avslutning  

 12.30     Lunsjpause