09.00-10.15 Opning og innleiing til temaet; strategisk næringsplan for Bykle Kommune

 • Velkommen v/ordførar Jon-Rolf Næss 
 • Agder Fylkeskommune – regionplan Agder 2030 med fokus på næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplassar og regional virkemiddelgjennomgang i Agder v/Næringssjef Wenche Fresvik
 • Presentasjon av planarbeid v/Tor Arne Johnsen 
 • Presentasjon av attraktivitetsanalyse utarbeidd av Telemarksforsking, NHO sitt Kommune NM og Kommunen sin Questback v/næringsrådgjevar Trine Tharaldsen

10.15-10.30 - Pause

10.30- 12.00 presentasjon av næringslivet sine behov

 • Bykle Vindu AS 
 • Hovden Alpinsenter AS 
 • Utleieboksen mm
 • Kultran Gard 
 • Hovden Hytteservice AS 
 • Samråd - samtale rundt ulike behov og vyane

12.00 – 13.00 Lunsjpause

13.00-13.40 Workshop - del 1

 • Innleiing Workshop – Tor Arne Johnsen
 • Workshop del 1 – i arbeidsgrupper 

13.40-13.50 Pause

13.50 – 15.00 Workshop - del 2

 • Workshop del 2 – i arbeidsgrupper 
 • Presentasjon av resultata frå arbeidsgruppene
 • Avslutning v/ordførar Jon-Rolf Næss

Meir om arbeidet med strategisk næringsplan