Agenda

09.00-10.15 - Del 1 

  • Velkommen v/ordførar Jon-Rolf Næss  
  • Inspirasjonsforedrag Mur i Sør  - Tom Arne Aamodt
  • Næringsattraktivitet, presentasjon av arbeid hittil med felles plenum gruppesamtale

10.15-10.30 - Pause 

10.30- 12.30 - Del 2

  • Boligattraktivitet, presentasjon av arbeid hittil med felles plenum gruppesamtale
  • Presentasjon av konsernet Bykle og Hovden Vekst AS. Strategi, prosjekter og status.
  • Besøksattraktivitet, presentasjon av arbeid hittil med felles plenum gruppesamtale
  • Oppsummering og avslutning

12.30          Lunsj