Kommunestyret

I valrekkefølgje:

Jon Rolf Næss

AP

Kay Arne Jeiskelid

H

Kari Nomeland-Strømsøe

Uavhengig

Hans Blattmann frå 24.05.22

AP

Lars Erik Domaas

Anne Merethe Hjemdahl

H

Tone Lise Avdal, (Varaordførar)

V

Steinar Haugen

SP

Anne Karin Blix Grimestad

AP

Tommy Vatslid frå 27.11.20

H

Torvald Gautland

Thor Bernhard Sagland

KrF

 

Agnes Fosse Hovden

V

 

Åsmund Hoslemo frå 01.09.22

SP

Ragnhild Bjåen

Jan Dagfinn Dalen (Ordførar frå 01.09.22)

AP

 

 

Planutvalet

Planutvalet

   

Hans Blattmann

Leiar

Jarle Sørensen

Nestleiar

Espen Wolles Mikkelsen

 

Hege Cecilie Trydal

 

Lene Bentsen

Anne Merethe Hjemdahl

 

Steinar Haugen

 
     

Vara:

   

Olav Tygvesøn Skinnarland

Hedda Helene Schaanning

Agnes Fosse Hovden

 

Anne Karin Blix Grimestad

Sten Terje Bakken

 

Tommy Vatslid

 

Rune Blankenberg

 

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet:    
Thor Bernhard Sagland KRF Leiar
Bente Jorunn Trydal SP Nestleiar
Olav Skinnarland KRF  
Sabine Marie-Frederique Bello V  
Hedda Helene Schaanning AP  
Anne Merethe Hjemdahl H  
Steinar Haugen SP  
Varamedlemmer:    
Bettina Schaanning AP  
Leif Berglund V  
Tone Lise Avdal (Erstatta Erik Hansen 31.03.22) V  
Anne Margrete Bjåen SP  
Sten Terje Bakken SP  

Administrasjonsutvalet

Formannskapet med 2 hovudtillitsvalde

Jan Dagfinn Dalen, (Ordførar) 

AP

Tone Lise Avdal, (Varaordførar)

V

Anne Karin Blix Grimestad   

AP

Kari Nomeland-Strømsøe

Uavhengig

Kay Arne Jeiskelid

H

Bente Widding Lien

Utdanningsforbundet

Marianne Hagen

Fagforbundet

Valutvalet

Formannskapet med ein representant frå KrF

Jan Dagfinn Dalen, (Ordførar) 

AP

Tone Lise Avdal, (Varaordførar)

V

Anne Karin Blix Grimestad   

AP

Kari Nomeland-Strømsøe

Uavhengig

Kay Arne Jeiskelid

H

Thor Bernhard Sagland

KRF

Valstyret

Formannskapet med ein representant frå KrF

Jan Dagfinn Dalen, (Ordførar) 

AP

Tone Lise Avdal, (Varaordførar)

V

Anne Karin Blix Grimestad   

AP

Kari Nomeland-Strømsøe

Uavhengig

Kay Arne Jeiskelid

H

Thor Bernhard Sagland

KRF

Viltutvalet

Birger Trydal Uavhenging Leiar
Steinar Haugen SP Nestleiar
Espen Wolles Mikkelsen V  
Tommy Vatslid H  
Ingrid Margrethe Bjåen Uavhenging  
Varamedlemmer:    
Rolf Arne Haugen H  
Anders Dalseg Uavhenging  
Geir Anders Breive Uavhenging  
Åsmund Hoslemo SP  

 

Fjellstyret

Jan Dagfinn Dalen AP Leiar
Ingrid Synnøve Kostveit Uavhengig Nestleiar
Tom Olav Trydal Uavhengig  
Sven Are Svendsen H  
Pål Georg Ryningen Uavhengig  
Varamedlemmer:    
Grete Breivik AP  
Olav Trygvesøn Skinnarland KRF  
Edvin Norheim Uavhengig  
Bente Trydal Uavhengig  
Birger Trydal Uavhengig  

 

Eldrerådet

Ola Mosdøl   Leiar
Olav Mosdøl SP  
Gerd Fosse Hovden    
Anne Margrete Bjåen SP