Kommunestyret 2019 - 2023

I valrekkefølgje:

Jon Rolf Næss, (Ordførar) AP
Kay Arne Jeiskelid H
Kari Nomeland-Strømsøe SP
Lars Erik Domaas AP
Anne Merethe Hjemdahl H
Tone Lise Avdal, (Varaordførar) V
Steinar Haugen SP
Anne Karin Blix Grimestad AP
Tommy Vatslid frå 27.11.20 H Torvald Gautland
Thor Bernhard Sagland KrF
Ingrid Sønnei Bjønnes frå 03.09.20 V Agnes Fosse Hovden
Ragnhild Bjåen SP
Jan Dagfinn Dalen AP

 

Formannskapet

Jon Rolf Næss, (Ordførar) AP
Tone Lise Avdal, (Varaordførar) V
Anne Karin Blix Grimestad AP
Kari Nomeland-Strømsøe SP
Kay Arne Jeiskelid H

Ein ny oversikt over dei nyvalde til nemnder, råd og utval er under arbeid - foreløpig kan dykk sjå protokollen frå vala her