Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Jordmorteneste

Tenesteomtale

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Ta kontakt med helsestasjonen du høyrer til for å tinge time. 

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gje deg god helse under svangerskapet. Du kan òg få rådgjeving knytt til samliv og til foreldrerolla. Foreldreførebuande kurs skal styrkje foreldra sine kunnskapar og tryggleik om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår

Graviditet

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ei lovpålagd teneste. Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå
Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Forskrift om helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Grethe Mosdøl Nomeland
Tittel:Jordmor
Telefon:48219196
Mobil:48219196
Epost:grethe.mosdol.nomeland@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33