Vi deler oppmodingane: 

  • Ta telefonen når du blir ringt til – det kan vere kommunen sitt smittesporingsteam!
  • Som arrangør skal du ha oversikt over kven som er til stade, inkludert kontaktopplysingar!
  • Følg råd og reglar for testing, isolasjon og karantene!
  • Dersom du kjem til Noreg frå eit «raudt område», må du i karantene!
  • Får du symptom, sjøv milde luftvegssymptom, test deg!

Sjå heile oppmodinga her: https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/--ta-telefonen-det-kan-gjelde-smittesporing/