I samband med ombygging av sjukeheimen i Bykle vert tannleggekontoret stengt i perioden 17. juni – 1. september. Ved behov for tannlege i denne perioden kan kontoret i Valle kontaktast.

Frå 2. september vert det eigen inngang til tannlegekontoret i Bykle , og kontortid torsdag og fredag resten av anleggsperioden.