• Ta kontakt med helsesjukepleiar i din kommune dersom dykk ynskjer vaksine mot korona eller har spørsmål om vaksinering.
  • Det er krav til samtykke frå båe foreldre, skjema kan leverast til helsesjukepleiar på skulen. (Samtykkeskjema)
  • Frist for påmelding og levering av skjema er måndag 7.februar
  • Vaksinering blir planlagt i veke 7

Informasjonsbrev frå folkehelseinstituttet

Kontaktinfo:

  • Monique i Valle 95891745
  • Helsesjukepleiar Elisabeth i Valle 91587989
  • Helsesjukepleiar i Bykle 94813245