Bykle kommune har tilrettelagde bustader i Bykle og på Hovden som er tilpassa rørslehemma. Bustadene tildelast etter eige kommunalt reglement. For å kunne søkje må ein vere registrera i folkeregistreret med bustadsadresse i Bykle kommune dei siste 12. månadane.

Bykle kommune har idag ikkje eigne omsorgsbustader. Tilbodet løysast med tilrettelagd bustad eller aldersheim.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.