Tittel Namn Internnummer Mobil
Ordførar Jon Rolf Næss 37938511 92834567
Kommunedirektør Karina Sloth Grindland 37938519 48008006
       
Kommunedirektøren sin stab      
Økonomisjef Ann Ebeltoft 37938532 99163295
Personalsjef   Liv Hilde Holm              37938609 90610215
Plansjef Signe Sollien Haugå 37938542 48237300
Næringssjef Svein Hjorth-Olsen 37938618 90022553
Prosjektleiar Sigbjørn Fossdal 37938606 91547815
       
Kultur og fritid      
Tenesteleiar kultur Helga.Jacobsen        37938577 45273218
Fagleiar kulturhus Unn Hovden 37938698 91560215
Biblioteksjef Kaja Kristine Tho 37938690 92649942
Rådgjevar  Leif Kvinlog 37938613 90984833
       
Teknisk drift- og eigedom      
Tenesteleiar Kim.Robin.Wintermark 37938568 41652212
Reinhaldsleiar Ruth Stangenes 37938612 97684205
Arbeidsleiar VVA Bjørn Einar Andersen 37938551 94505149
Fagleiar eigedom  Tom Olav Trydal    48154606
Vakttelefon VA Heile døgnet   91331510
       
Pleie- og hjelpetenesta      
Tenesteleiar Vidar Johnsen 37938651 41420301
Avdelingssjukepleiar Ragnhild Hoslemo 37938653 47354904
Vaktrom   37938650 91004945
Heimesjukepleie     95235026
       
Helsetenesta i Bykle og Valle      
Kst. tenesteleiar Helene Nilsen  48890050  
Kommuneoverlege Hanne Straume   91537970
Helsesyster   Ingrid Bjønnes   94813245
Fysioterapeut Kenneth Fyhn   95306880
Jordmor Grethe Mosdøl Nomeland   48219196
       
Bykle barnehage      
Tenesteleiar Kristin D. Hoslemo 37938641 48896535
Bjørnehiet - pedagogisk leiar Signe Lillemo Mundal 37938643 90405991
Ulvetuva - pedagogisk leiar Ingrid S. Kostveit 37938642 97621785
       
Fjellgardane barnehage      
Tenesteleiar Kristin D. Hoslemo 37938522 48896535
Jasehola - pedagogisk leiar Mette Larsen   94511235
Maurtuva - pedagogisk leiar Carina L. Olaussen   94511233
Revehiet - pedagogisk leiar Per Øyvind Asbjørnsen   94511234
       
Bykle barne- og ungdomsskule      
Tenesteleiar Rønnaug Torvik 37938621 48894317
Konsulent Astrid K. Trydal 37938620  
Sosialpedagogisk rådgjevar Trude Mikkelsen   97189015
SFO - Bykle   37938575 48075335
Inspektør Olaug Dahl   48177129
Avdelingsleiar vaksenopplæringa Kari Heim-Pedersen   91336300
       
Fjellgardane skule      
Tenesteleiar Stig Ertzeid 37938631 48204473
Konsulent Hildegunn Mosdøl 37938632  
SFO - Hovden    37938633 90255864
       

Informasjon til annonseseljarar:  Oppføringer i katalogar og liknande:

  • Bykle kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.
  • Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtaler - det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.
  • For eventuelle oppføringer aksepterer Bykle kommune berre skrifteg signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlege avtaler.