• Bykle kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.
  • Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtaler - det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.  
  • For eventuelle oppføringer aksepterer Bykle kommune berre skrifteg signerte avtaler og ordrebekreftelser, aldri muntlege avtaler.  
    Rådmannen

 

​KONTAKTINFO:  

Tittel

Namn

Internnummer

Mobil

Ordførar

Jon Rolf Næss

37938511

92834567

Konstituert rådmann

Signe Sollien Haugå

37938519

48237300

       

Rådmannen sin stab

     

Økonomisjef

Ann Ebeltoft

37938532

99163295

Personalsjef  

Liv Hilde Holm             

37938609

90610215

Plansjef

Signe Sollien Haugå

37938542

48237300

Næringssjef

Svein Hjorth-Olsen

37938618

90022553

Kommunikasjonssjef

Frode Verpe

 

94529062

Prosjektleiar

Sigbjørn Fossdal

37938606

91547815

 

Kultur og fritid

     

Tenesteleiar kultur

Helga.Jacobsen       

37938577

45273218

Fagleiar kulturhus

Unn Hovden

37938698

91560215

Ungdomsarbeidar  

Harald Von Krogh Alfstad

 

91718300

Biblioteksjef

Kaja Kristine Tho

37938690

92649942

Rådgjevar 

Leif Kvinlog

37938613

90984833

       

Teknisk drift- og eigedom

     

Tenesteleiar

Kim.Robin.Wintermark

37938568

41652212

Reinhaldsleiar

Ruth Stangenes

37938612

97684205

Arbeidsleiar VVA

Bjørn Einar Andersen

37938551

94505149

Fagleiar eigedom 

Tom Olav Trydal

  

Vakttelefon VA

Heile døgnet

 

91331510

       

Pleie- og hjelpetenesta

     

Tenesteleiar

Vidar Johnsen

37938651

41420301

Avdelingssjukepleiar

Ragnhild Hoslemo

37938653

47354904

Vaktrom

 

37938650

91004945

Heimesjukepleie

   

95235026

       

Helsetenesta i Bykle og Valle

     

Kst. tenesteleiar

Helene Nilsen 

48890050

Kommuneoverlege

Hanne Straume

 

91537970

Helsesyster  

Ingrid Bjønnes 

 

94813245

Fysioterapeut

Kenneth Fyhn

 

95306880

Jordmor

Grethe Mosdøl Nomeland

 

48219196

       

Bykle barnehage

     

Tenesteleiar

Kristin D. Hoslemo

37938641

48896535

Bjørnehiet - pedagogisk leiar

Signe Lillemo Mundal

37938643

90405991

Ulvetuva - pedagogisk leiar

Ingrid S. Kostveit

37938642

97621785

       

Fjellgardane barnehage

     

Tenesteleiar

Kristin D. Hoslemo

37938522

48896535

Jasehola - pedagogisk leiar

Mette Larsen

 

94511235

Maurtuva - pedagogisk leiar

Carina L. Olaussen

 

94511233

Revehiet - pedagogisk leiar

Per Øyvind Asbjørnsen

 

94511234

       

Bykle barne- og ungdomsskule

     

Tenesteleiar

Rønnaug Torvik

37938621

48894317

Konsulent

Astrid K. Trydal

37938620

 

Sosialpedagogisk rådgjevar

Trude Mikkelsen

 

97189015

SFO - Bykle

 

37938575

48075335

Inspektør

Olaug Dahl

 

48177129

Avdelingsleiar vaksenopplæringa

Kari Heim-Pedersen

 

91336300

       

Fjellgardane skule

     

Tenesteleiar

Stig Ertzeid

37938631

48204473

Konsulent

Hildegunn Mosdøl

37938632

 

SFO - Hovden 

 

37938633

90255864