Bykle kommune sitt utviklingsstipend.
Bykle kommune har eit utviklingsstipend ein kan søkje på om ein er ungdom i alderen 16 – 21 år og held eit høgt nivå regionalt eller nasjonalt innan kulturelle uttrykk som musikk, dans, idrett, skrivekunst, biletkunst og liknande. Søknadsfrist kvart år 1. mars.

Kulturpris
Kjenner du til enkeltpersonar eller lag i Bykle som fortener kulturprisen? I så fall vert du oppfordra til å sende inn ditt framlegg. Bykle kommune ynskjer på dette viset å heidre personar eller lag som gjer ein ekstra innsats innan kulturelt arbeid. Frist til å kome med framlegg er 1. mars.