Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline04. januar kl. 13:15

Nye nasjonale koronatiltak

Les mer clear
error_outline17. desember kl. 12:31

Informasjon, råd og reglar for Koronapandemien (Covid-19)

Les mer clear

Tilskott til tilpassing av bustad

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Det finst både låne- og tilskotsordningar som kan gjere det mogeleg å finansiere tilpassing av bustaden din.
Du kan for eksempel trengje å tilpasse inngangen slik at den passar for rullestol, eller du trengjer å byggje om større delar av bustaden din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til dei høva som passar for deg.

Målgruppe

  • Personar med funksjonsnedsetjing.
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak.

Kriterium/vilkår

Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til tilpassing av bustad.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Husbanken

aaa
Lover og forskrifter

Sjå spesielt § 15 i bustøttelova.

Lover

Bustøttelova

Retningslinjer

Rettleiar for tilskot til tilpassing

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Tilskot til tilpassing blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Rådmannsstaben
Telefon:37938500
Epost:postmottak@bykle.kommune.no
Postadresse:Rådhuset 4754 Bykle
Åpningstid:09.00-14.00
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-08-24 13:09