Informasjon om korleis du søkjer om barnehageplass, endring eller oppseiing

Ved å klikke på lenka under søknad, kjem du til sida for innlogging i føresettportalen.

Du loggar deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

wXARVwC 5vBqxMgzmrlQZUNxIdAd 7FwI 5wE 5ICeQj 61X 7pJiWUJGTw 8b 0hwP 8H 8XKuJfxHPlwAAAAASUVORK 5CYII=

I føresettportalen har du moglegheit til å velgje enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknad om barnehageplass består av følgande trinn, der føresette må legge inn informasjon:

 

1. Opplysningar om barnet

Fødselsnummer

Namn

 

2. Kontaktopplysningar om føresette

Relasjon til barnet

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Legg evt. til medsøkjar

 

3. Vel barnehage

Ønska dato for oppstart

Barnehagar i prioritert rekkefølge

Plasstype

 

4. Andre opplysningar

Morsmål

Opptakskriterier barnet oppfyller

Dokumentasjon for kriterium der dette krevjast

Andre relevante opplysningar

 

5. Kontrollskjema

Kontroll av opplysningar i søknad

Innsending av søknad

Søknaden sendast elektronisk, direkte frå føresettportalen, til Visma Flyt Barnehage si administrasjonsløysning for opptaksmyndigheit i Valle kommunen. Når søknaden er sendt, vil du få ei stadfesting på den e-postadressa du har oppgitt i søknaden.

Det er og mogleg å seie opp plass i føresettportalen ved å trykke på “si opp plass” bak barnet sin aktive plass. Deretter må føresett fylle inn en dato for siste dag og, om ønska, ein kommentar, før oppseiing sendast. 

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknad eller oppseiing i føresettportalen, kan du ta kontakt med Caroline Rysstad (caroline.rysstad@bykle.kommune.no).

Ressursside for foreldre om Min Barnehage-app

Visma Min Barnehage-appen er ei teneste kvor du som foresatt enkelt kan kommunisere med din barnehage