Regjeringa innførar tiltakspakker for å handtere dei økonomiske konsekvensane av koronautbrotet. Det inneber endringar i både satsar, avgifter, reglar og freister. Informasjonen blir oppdatert kontinuerleg på Skatteetaten sine sider: https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/