Dette betyr at det ikke er lov til å grille eller tenne bål hverken i skog, mark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka i denne perioden. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt bålforbud. Grilling i egen hage er tillatt, så lenge du passer godt på. Opphør av forbudet vil bli annonsert. Forbudet gjelder for alle kommuner i Agder, og er gjeldende fra og med 22.05.2018.