Det er kommunen som handsamar søknadane:

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.
     

Søknadskjema

Søknadsskjema (TT) Aust-Agder fylkeskommune (PDF, 24 kB)

Retningsliner 

Retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede i tidligere Aust-Agder fylke (PDF, 24 kB)

Legeerklæringsskjema

Legeerklærngsskjema for søkere i tidligere Aust-Agder fylke (PDF, 21 kB)