Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hovden Fjellstoge

Hovden Fjellstoge

Utbyggingsavtalar - oppstart av forhandlingar

I samsvar med plan- og bygningslovas §64c vert det med dette varsla at det vert sett i gang forhandlingar om utbyggingsavtalar
for område omfatta av følgjande reguleringsplanar i Bykle kommune:

Reguleringsplan for Hovden Fjellstoge, gnr. 1, bnr. 30

Avtalen gjeld mellom Bykle Kommune og utbyggjarane og regulerar forhold omkring gjennomføring av plan.
Eventuelle merknader eller spørsmål rettast til Bykle kommune v/Jostein Rysstad tlf. 37938539 postmottak@bykle.kommune.no

Kontaktinformasjon

Bykle kommune

T: 37938500
postmottak@bykle.kommune.no

Hovden Fjellstoge
Hovden Fjellstoge
Publisert | Oppdatert 12. september 2014