www.bykle.kommune.no

Utdanningsstipend 1. Halvår skuleåret 2020/2021

Ungdom og vaksne frå Bykle som tek fulltidsstudie på vidaregåande-, høgskule- eller yrkesretta utdanning kan søkje om utdanningsstipend.

Lærlingar med 2 års lærekontrakt får stipend første året av kontraktstida.

Kopi av kontrakta må då fylgje søknaden.

Vedtektene og elektronisk søknadsskjema finn du her.

Frist: 1. okt.

Publisert