Bykle kommune har motteke 108 vaksinedoser.

Alle sjukeheimsbebuarar og innbyggjarar over 80 år er fullvaksinerte. I løpet av veke 12 har alle under 75 år fått minst 1 dose vaksine frå Pfizer-BioNtec, "Comirnaty".
Det er fortsatt liten tilgong på vaksiner. Tilgonga vil auke betydeleg når fleire koronavaksiner vert godkjende. Det er fortsatt vaksina frå Pfizer-BioNTec som brukast i Bykle. Intervallet mellom dose 1. og dose 2. er endra frå 3 veker til 6 veker.

Helsetenesta tar kontakt og tilbyr vaksine etter prioriteringsliste fastsett av regjeringa. Du treng ikkje ringe til fastlege eller helsetenesta.

Som opplyst i eigen artikkel er det ingen i Bykle kommune som har fått vaksine frå AstraZeneca.

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet 
Vaksinasjonsscenarier og tall